Vi følger deg fra ide
til ferdig produkt

Vi tar gjerne en befaring

Rådgivning / ideavklaring
  • Ideavklaring
  • Offentlige krav / retningslinjer
  • Gjennomføring / saksgang
  • Eventuelt forhåndskonferanse med kommunen
Les Mer
Skisse- / mulighetsstudie
  • Tomteutnyttelse
  • Arkitektur
  • Terrengutforming
  • Solanalyse
  • Eventuelt visualisering
Les Mer

Våre tjenester

Prosjekt- / byggeledelse

Prosjektering -
Bygg

Les Mer

Prosjektering -
Landskap, veg, vann og avløp

Les Mer

Visualisering

Les Mer

Skanning / drone

Kalkulasjon

Byggesøknader

Les Mer

Juridisk bistand /
dispensasjons søknader

Les Mer

Takst

Les Mer

Prosjektledelse

Byggesøknader
Juridisk bistand
Takst

Arkitektur

Eneboliger, leilighetsbygg, hytter
Eksteriør / Interiør
Visualisering
BIM-modell

Ingeniørarbeid

Prosjektering av:
- Tomter
- Veger
- Vann og avløp
- Brannkonsept
- 3D-skanning
- Drone

Håndverkstjenester

Byggmestere
Elektrikere
Rørleggere

Prosjekt referanser

Se flere prosjekt